Makkumer Belboei Openbare verhoren Raadsenquête Empatec

Openbare verhoren Raadsenquête Empatec

....waarom haast ook weer, wat gebeurde er in november 2019....

Persbericht/Redactie

De bom is gebarsten in Súdwest-Fryslân. Vier wethouders hebben het vertrouwen opgezegd in hun PvdA-collega Stella van Gent. De socialisten staan op hun beurt als een blok achter wethouder Van Gent. De partij stapt per direct uit de coalitie.

Botsende karakters, wantrouwen, hoogoplopende ruzies en een verstikkende werksfeer. De spanningen in de collegezaal aan de Marktstraat in Sneek lopen al geruime tijd (vrijwel sinds de installatie) hoog op.

Het breekpunt echter in de grimmige samenwerking tussen de wethouders is een deze week opgestart integriteitsonderzoek naar wethouder Van Gent. Zij wil samen met Empatec-directeur Harry de Wit een oud pand in Sneek kopen en splitsen - een zakelijke deal. Bureau Bing houdt de transactie kritisch tegen het licht. Van Gent zegt dat ze zelf op het onderzoek aangestuurd heeft. ,,Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.’’

Bron Leeuwarde Courant

 

Openbare verhoren Raadsenquête Empatec
In de week van 11 tot en met 15 oktober zijn de openbare verhoren, onder ede, voor de Raadsenquête Empatec. De enquêtecommissie heeft ambtenaren en (oud-)bestuurders van de gemeente Súdwest-Fryslân en (oud-)medewerkers en (oud-)leden van de Raad van Commissarissen van de NV Empatec voor deze verhoren opgeroepen. Een aantal van de opgeroepen personen heeft aangegeven niet te willen meewerken aan de openbare verhoren. Er zijn twaalf verhoren.

 

“Wy komme no yn de folgjende fase fan ús ûndersyk”, zegt Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie. “Om ús sa goed as mooglik ta te rieden op dizze iepenbiere ferhoaren hat de kommisje har dwaande hâlden mei dossierûndersyk folge troch in oantal petearen mei belutsenen en ekspêrts. Wy hawwe dat dien yn gearwurking mei de meiwurkers fan de twa ûndersyksburo’s dy’t ús stypje yn dit proses. De útkomsten fan de iepenbiere ferhoaren ferwurkje wy mei de konklúzjes fan it foarûndersyk yn ús einrapport. Dat rapport sille wy ein dit jier presintearje oan de gemeenteried.”

 

Verhoorschema

Maandag 11 oktober
12.30 – 14.00 uur Mevr. J. Cijntje - Beleidsadviseur team Beleid Sociaal Domein
15.00 – 16.30 uur Mevr. L. Zwager - Teammanager Ondersteuning Beleid Sociaal Domein a.i.

 

Dinsdag 12 oktober
13.00 – 14.30 uur Dhr. S.S. Kuipers - Teammanager Financiën
15.00 – 16.30 uur Dhr. R. Admiraal - Concerncontroller
17.00 – 18.30 uur Dhr. P. Zondervan - Gemeentesecretaris

 

Woensdag 13 oktober
10.00 – 11.30 uur Dhr. M.W. Offinga - Oud-wethouder
12.30 – 14.00 uur Dhr. E. van der Sluis - Voorzitter Raad van Commissarissen Empatec

 

Donderdag 14 oktober
10.00 – 11.30 uur Dhr. S. Tolsma - Oud-wethouder & portefeuillehouder
15.00 – 16.30 uur Mevr. S.C. van Gent - Oud-wethouder & portefeuillehouder

 

Vrijdag 15 oktober
10.00 – 11.30 uur Dhr. F.J.R. Faber - Wethouder
12.30 – 14.00 uur Mevr. G.R. Wielinga - Wethouder & portefeuillehouder
15.00 – 16.30 uur Mevr. J.A. de Vries - Burgemeester

 

 

 

 

 

Achtergrond
Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een raadsenquête naar Empatec. Op dat moment is er een enquêtecommissie ingesteld en in juni 2021 is er een gecombineerd team van twee onderzoeksbureaus aangetrokken om de enquêtecommissie te ondersteunen in het onderzoek.

 

De afgelopen maanden heeft de enquêtecommissie haar vooronderzoek verricht. Er zijn informatieverzoeken verzonden aan het college van de gemeente Súdwest-Fryslân, de GR Fryslân-West en de NV Empatec. De verkregen informatie is geanalyseerd en onderzocht. Ook zijn er gesprekken en interviews gehouden met betrokkenen en deskundigen om zo meer inzicht op het dossier te krijgen. Aan de hand van het vooronderzoek is er een lijst met personen gemaakt die de enquêtecommissie graag openbaar zou willen verhoren.

 

Live te volgen
Het eerste verhoor start maandag 11 oktober om 12.30 uur. De verhoren vinden plaats in de raadszaal van het Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek. De verhoren zijn live via de website van de gemeente te volgen. Belangstellenden kunnen de verhoren ook fysiek bijwonen. Aanmelden is niet nodig. 

Rapportage
Na afloop van de openbare verhoren stelt de enquêtecommissie samen met het onderzoeksteam een rapport op. Dit rapport wordt eind 2021 aan de gemeenteraad gepresenteerd. 

 

Meer informatie en de link voor het live volgen van de verhoren kunt u vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/raadsenquete-empatec/