Makkumer Belboei Grootschalige controle op bedrijventerrein Hoekseize in Workum

Grootschalige controle op bedrijventerrein Hoekseize in Workum

Súdwest-Fryslân

Woensdag 6 oktober is een aantal bedrijven in Workum gecontroleerd op het naleven van de geldende wet- en regelgeving en op de aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit. Toezichthouders, handhavers en politie werkten gezamenlijk aan deze controle. Het was de eerste keer dat de gemeente Súdwest-Fryslân samen met de politie een integrale controle uitvoerde.

 

Met deze acties wil de gemeente bereiken dat Hoekseize een gezond bedrijventerrein blijft, waar eerlijke bedrijven alle ruimte krijgen om te ondernemen op een plek waar ze met trots klanten en gasten kunnen ontvangen. Ondermijnende criminaliteit, wanneer de onderwereld de ‘bovenwereld’ gebruikt voor criminele activiteiten, moet daarbij zoveel mogelijk uitgesloten worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een leegstaande stal of loods wordt gebruikt voor de productie van drugs. Er was geen specifieke aanleiding om in Workum te controleren. Deze controle maakt onderdeel uit van een groter integraal onderzoek ter preventie van ondermijning. 

 

Waarop is gecontroleerd? De gemeente heeft controles uitgevoerd op het naleven van milieu- en bouwregelgeving en op het handelen binnen het bestemmingsplan. De politie lette daarbij op signalen van ondermijning. Daarnaast is het in- en uitgaande verkeer van Hoekseize gecontroleerd.

 

Uitkomst controle De algehele conclusie is dat de Hoekseize een vitaal terrein is met vele keurige ondernemers. Hier en daar zijn kleine overtredingen geconstateerd waarop actie ondernomen dient te worden. Daarover wordt contact opgenomen met de betrokken ondernemers. 

 

Vervolg controles Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat we een veilige leefomgeving hebben en houden. 
Achter de schermen werken alle overheidspartners hier samen hard aan. Meestal is dat onzichtbaar, behalve op dagen als deze, wanneer er een zichtbare actie plaatsvindt. In het vervolg zullen controles als deze vaker gaan plaatsvinden. Zowel gemeente als politie zijn tevreden met deze samenwerking.