Makkumer Belboei Leerlingen in Súdwest-Fryslân bedenken oplossing om zwerfafval te voorkomen

Leerlingen in Súdwest-Fryslân bedenken oplossing om zwerfafval te voorkomen

Persbericht

De Waste Battle 2021 is van start. Bij de Waste Battle strijden leerlingen van het voortgezet onderwijs in Súdwest-Fryslân in groepjes tegen elkaar wie het beste idee heeft om zwerfafval te voorkomen. De winnaars krijgen een geldbedrag en hulp bij het uitvoeren van hun idee. Vanochtend ging de eerste voorronde van start, op CSG Bogerman.

 

Vijfde Waste Battle. Door corona kon de vijfde editie van de Waste Battle vorig jaar niet doorgaan. Nu, anderhalf jaar later, kan dit wel. “Wy binne bliid dat de learlingen wer byinoar sitte meie. De learlingen moatte mei-inoar betinke hoe’t je swalkôffal foarkomme kinne en fysyk wurket dat folle better”, geeft de initiatiefnemer Gooitske Zijlstra aan. Zij organiseert de Waste Battle samen met Ane Norder en de gemeente Súdwest-Fryslân.

 

De scholen die meedoen zijn CSG Bogerman, het Nordwin College en RSG Magister Alvinus. “Fantastisch dat de Waste Battle Súdwest-Fryslân al vijf jaar bestaat. Vijf jaar lang hebben vele leerlingen, vrijwilligers en docenten zich ingezet”, geeft wethouder Erik Faber aan. “Wat is het mooi dat deze scholen elke keer weer meedoen. Ik ben benieuwd met welke ideeën de jongeren dit jaar komen.” De leerlingen krijgen de opdracht mee om ideeën te bedenken waarmee je het onbewuste negatieve gedrag van mensen op een positieve manier kunt veranderen (‘nudging’).

 

Het thema is dit jaar: snack- en snoeproutes. Dit zijn de straten rondom fastfoodketens en supermarkten. “Wy hawwe foar dat tema keazen, om’t dêr relatyf sjoen in soad ôffal leit”, geeft Ane Norder aan.

 

Wie bedenkt het beste idee? Tijdens de voorrondedagen gaan de leerlingen in groepjes aan de slag. De voorrondes op Bogerman Mavo duren van dinsdag t/m donderdag. De voorrondes op RSG Magister Alvinus zijn op 3, 4 en 5 november en die op het Nordwin College zijn op 6, 7 en 8 december. 

 

Op 16 december is de finale en kiest een vakjury het beste idee. Vanuit elke school doen twee teams mee aan de finale. Het winnende idee krijgt een cheque. “Al vijf jaar lang stellen sponsoren als Donker Groep, Jumbo Koostra, Omrin, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland en Roelofs BV geld en hun netwerk beschikbaar. Mede door hun hulp hebben een paar duizend leerlingen kunnen meedoen aan de Waste Battle, wat een groot compliment waard is.”