Makkumer Belboei Herinrichting Ds. Touwenlaan

Herinrichting Ds. Touwenlaan

..zelfs de naam van de straat wordt niet goed geschreven, dit belooft nog wat..

Redactie

Bewoners van de Ds. L. Touwenlaan kregen afgelopen dinsdag een uitnodiging om op maandag 8 november naar het MFC te komen. Het onderwerp van dit schrijven luidt: Herinrichting Ds. Touwenlaan. Inderdaad de straatnaam wordt fout geschreven. Het ontwerp van de inrichting is klaar. Vervolgens: We willen het ontwerp graag met u bespreken. 

Bewoners van onze gemeente die eerder met een herinrichting te maken hebben gehad weten wel wat dit betekent. U mag komen, maar zoals we al in de brief schreven, het ontwerp is klaar. Dus haal een kop koffie, breng nog maar een keer uw voorstellen en, of bezwaren naar voren, maar vergeet niet het ontwerp is klaar. Dus echt iets anders wordt het niet. 

 

De Ds. L. Touwenlaan is al jaren een pijnpunt. De laan nodigt uit tot te hard rijden en met de in de laan opgeworpen hindernissen betekent dit, dat het voor de aanwonende direct naast deze hindernissen altijd voelt of wonen ze in Oost-Groningen. 

 

Maar dat gaat nu tot de verleden tijd behoren. Na de herinrichting heeft de Ds. L. Touwenlaan weer de karakteristieke uitstraling van eertijds. Gezellig met bomen en een klinkerbestrating, want dat wordt blijkbaar verstaan onder ‘karakteristieke uitstraling’. 

 

Nu kan er over die uitstraling als entree van Makkum nog worden gediscussieerd,  het is voornamelijk naoorlogse bouw, dat echte grandeur is ver te zoeken. Het is gewoon een straat waaraan mensen wonen. Die mensen die er wonen hebben meer of minder last van de staat van de weg. Eén van immer terugkerende punten zijn de verhogingen in het wegdek en de overgang tussen die verhogingen en het asfalt. Die overgangen zijn de grootste bronnen van ergernis, want ze veroorzaken trillingen. Trillingen die via de slappe grond worden doorgegeven aan de porseleinkast van de aanwonende. In het gunstigste geval gevaarlijk gerinkel maar ook echte schade. Scheurtjes, scheuren in muren en beschadigingen van rioleringen die verzakken.

 

Maar dat gaat allemaal tot het verleden behoren. De herinrichting gaat dit helemaal oplossen. Zeshonderd duizend euro gaat het kosten, maar dan hebben ze wel wat. Verhogingen bij de kruispunten in een karakteristiek kleurtje en geen overgangen meer tussen klinkers en asfalt, want het worden allemaal klinkers. Ook wordt de weg wat smaller en het wordt officieel een 30 kilometer zone. Natuurlijk ook nog wat boompjes en andere aankleding. Gemeente blij, uitvoerder dolblij en de bewoners….

 

Nee die zijn niet blij. Helemaal niet blij, zelfs kwaad. Die zien nu en straks zwaar verkeer door het dorp denderen. Openbaar vervoer, door het rijden op tijdschema’s, een notoire overtreder van de snelheidslimiet en dan het bevoorradingsverkeer voor de supermarkt, ook vaak gebonden aan tijdslots, landbouw verkeer en ook zo nu en dan ‘Max Verstappentjes’. Een ritje door de Bleekstraat laat zien, dat er ook bij volledige klinkerbestrating kuilen ontstaan ook bij de verhogingen die de kruispunten aangeven. Een biljartlaken als wegdek in onrealistisch, maar klinkerbestrating voor een verkeersader ook.

 

De ondergrond was ooit stevig genoeg voor het verkeer van die tijd, maar echt waar er zijn sinds het midden van de twintigste eeuw wat dingen veranderd. Eentje is dat het verkeer vele malen intensiever is geworden, en vele malen groter en zwaarder. Al eerder bleek dat het ter hoogte van de Rooms Katholieke school niet kon blijven zoals het was en werd er een versmalling gecreëerd. Deze zorgt er in ieder geval voor, dat de snelheid overdag er wordt uitgehaald, meer van deze verkeer remmende aanpassingen worden gewenst, maar worden ze ook uitgevoerd. Uit gesprekken met betrokkenen wordt duidelijk dat dit, het ontwerp dat klaar is wordt maandag gepresenteerd, niet gaat gebeuren. Hulpdiensten zouden er teveel last van ondervinden. Niet van die bij de school en ook niet in Harlingen bijvoorbeeld, maar wel op de rest van de Ds L. Touwenlaan.

Betrokkenen vertellen dat ze wel zijn gehoord, maar er niet naar hen werd geluisterd. Vreemd, want de overheid in Nederland is toch een vertrouwen wekkend democratisch instituut?

 

De Oost-Groningers zijn wat kritischer en de ervaring met Windpark Fryslân heeft ook bij veel mensen in onze eigen omgeving geleid tot een dalend vertrouwen, de Toeslagenaffaire spant zo’n beetje de kroon. De daling van het vertrouwen in de overheid is dramatisch gedaald, de lokale overheid deed het volgens het onderzoek in opdracht van de NOS beter. Hoe lang nog…..