Makkumer Belboei Bekendmaking VVD kandidaten

Bekendmaking VVD kandidaten

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Súdwest-Fryslân

Dedi Veldhuis

Maandag 22 november 2021 hebben de kandidaten van de VVD lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest-Fryslân zich gepresenteerd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.  De totale lijst bestaat uit 28 personen. Met algemene stemmen is de lijst door de leden goedgekeurd! 

De lijsttrekker, Mark de Man, de huidige VVD wethouder, is op een eerder moment benoemd. Fractievoorzitter Debbie Kruit en de raadsleden Simon de Witte en Lianne van der Wal staan opnieuw hoog op de lijst. Zij hebben bewezen als team en als individu een kwalitatieve inbreng te hebben in de debatten in de gemeenteraad, ieder op zijn/haar eigen terrein. Samen vormen zij een team wat elkaar vanuit een liberale visie goed aanvult. Zij zijn vak deskundig, creatief en handelen vanuit een positieve grondhouding, naar elkaar, naar de coalitiepartners en de andere fracties in de raad.  

 

De lijst wordt aangevuld met 6 nieuwkomers met zeer diverse kwaliteiten op het gebied van de zorg, de horeca, landbouw en milieu, verkeer en vervoer en ondernemerschap. De leden waren onder de indruk van de individuele kwaliteiten van de kandidaten. Alle leeftijden en achtergronden zijn goed vertegenwoordigd, zoals  de man-vrouw verhouding, de leeftijd en de spreiding over de steden, dorpen en kernen van de gemeente Súdwest-Fryslân.  

Op dit moment bezet de VVD 4 van de 37 zetels in de gemeenteraad. Het geeft veel vertrouwen voor de komende verkiezingen in maart 2022, maar ook voor de langere termijn, dat wij met zoveel talent de komende periode ingaan.

 

1.   Mark de Man - lijsttrekker - Easterwierrum
2.   Debbie Kruit - Sneek
3.   Simon de Witte - Ferwoude
4.   Lianne van der Wal - Workum
5.   Marjan Seefat - Sneek
6.   Bert Hagting - Sneek
7.   Aldo Voorn - Sneek
8.   Frank Jorna - Easterwierrum
9.   Auke Plantinga - Sneek
10. Richard Dijk - Sneek