Makkumer Belboei Gemeente aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

Gemeente aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân gaat aan de slag met de versterking van het lokale aanbod voor mensen met dementie. De gemeente krijgt hiervoor een subsidie van €50.000 van het Ministerie van VWS. Met dit geld worden zinvolle dagactiviteiten georganiseerd. Uitgangspunt hierbij zijn de wensen en behoeften van mensen met dementie. 

 

Aantal nieuwe mensen met dementie per jaar
Ieder jaar krijgen er mensen dementie. Uit onderzoek blijkt dat deze kans op dementie toeneemt met de leeftijd. Bovenstaand figuur geeft dat aan. De kans om dementie te krijgen is voor iemand van tussen de 65 en 69 jaar heel klein. Dat overkomt ieder jaar maar 2 van de 1000 mensen (0,2%). Bij mensen van 90 jaar en ouder is die kans veel groter. In deze groep krijgen ongeveer 50 mensen per jaar dementie (5%).

 

Het belang van zinvolle dagactiviteiten

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Het is belangrijk dat deze mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving. Door de subsidie kan de gemeente thuiswonende mensen met dementie zo goed mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van dagactiviteiten. Door deze activiteiten blijven mensen zoveel als mogelijk gezond. Want sociaal en fysiek actief blijven, betekent vaak langer mee kunnen doen. Ook leren mensen tijdens deze dagbesteding omgaan met (de gevolgen van) dementie en is er contact met anderen. Hierdoor is er minder snel extra zorg nodig.  

 

Activiteiten die dag de moeite waard maken

Het aanbod van zinvolle activiteiten aan thuiswonende mensen met dementie is essentieel. Wethouder Gea Wielinga onderschrijft het belang van een lokale aanpak: “Met het beschikbare geld kunnen we zinvolle dagactiviteiten in de buurt organiseren. Deze worden samen mét mensen met dementie bedacht. Het zijn activiteiten waar ze blij van worden, die de dag de moeite waard maken. Om zo lang mogelijk onderdeel te zijn van de mienskip.” Naast dat dit gunstig is voor de mensen met dementie, helpt het ook hun mantelzorgers. De thuissituatie is zo beter vol te houden. 

 

Subsidie vanuit VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde dit jaar per gemeente een bedrag van €50.000 ter beschikking voor versterking van het lokale aanbod voor mensen met dementie. Tussen de 20 en 25 gemeenten konden meedoen. De selectie vond plaats op basis van objectieve criteria zoals spreiding door het land en gemeentegrootte. In november ontving gemeente Súdwest-Fryslân een positieve reactie op de ingediende aanvraag. De middelen komen beschikbaar in de decembercirculaire.