Makkumer Belboei Hallo Makkumers en andere belangstellenden.

Hallo Makkumers en andere belangstellenden.

...Lichtjes op oorlogsgraven ...

Remko de Jong

2021

En weer is er jaar verstreken waarvan we allen hoopten dat dit jaar van deze onzichtbare vijand (corona) af te zullen komen begint aardig na gelang het voorbij gaan van de dagen naar het land der fabelen te raken, lijkt zich er ook steeds meer op dat er een andere variant de kop op steekt.

Over het hoe en wat en het waarom en door wie laat ik mij hier niet over uit als zal ik de reden van sommigen waarschijnlijk wel nooit snappen laat staan begrijpen. Maar goed even terug naar het hier en nu. Wat ik wel snap is dat we ons met elkaar zoveel mogelijk aan de opgelegde maatregel dienen te houden om dit toch eens naar de geschiedenis boeken te mogen of kunnen laten verdwijnen. Wat ook in verschillende vormen in de geschiedenis boeken staat beschreven is de 2e wereld oorlog. Daar hebben miljoenen en miljoenen zich vrijwillig ingezet en hun leven gegeven voor ons hedendaagse vrijheid en blijheid die in meerdere vormen gelukkig geuit kunnen en mogen worden. Voor deze mensen staan wij op 4 mei 2 minuten stil en herdenken wij dat zij gevallen zijn voor jou, mijn vrijheid. De vis werdt duur betaald? Ja dat werdt hij zeker maar we herdenken wel want die 2 minuten is het ons waard dat we daarbij stil moeten blijven staan. Ieder jaar weer. Ieder jaar weer al ben ik ben de tel kwijt doe ik mee aan de actie lichtjes op oorlogsgraven, ieder jaar koop ik de 60 kaarsen die ik met belangstellenden op drie verschillende plaatsen in en rond Makkum plaats.

 

Waar zijn deze drie plaatsen? Ik begin rond 16:30 bij het herinnering paneel langs de Weersterweg ter ere van Piloot Elmer Bagnall Muttart die als enigste omkwam na eerst heldhaftig de rest van zijn bemanning de tijd heeft gegeven het toestel te verlaten.  Zij hebben de oorlog hebben overleefd.          

Links op deze foto: Wijbe Anema die 28 mocht worden. Rechts op de foto: Bagnall Muttart die 23 jaar mocht worden.

 

Vervolgens ga ik naar Skuzum om een kaars te plaatsen bij het graf van Sgt Wijbe. S Anema. Dit zal zo rond 16:45 zijn. Sgt Anema kwam op 12 mei 1940 te Cornwerd om het leven in de Wonsstelling. 

 

Rond de klok van 17:00 uur zullen er kaarsen op de begraafplaats van Makkum geplaatst worden. Bij omgekomen burgers en we lopen met de klok mee om te beginnen bij het graf van Doede Zijlstra en eindigen bij onze verzetsmensen en de geallieerde graven. Aansluitend zullen de klanken van White Christmas over de graven klinken. Aan het einde plaats ik nog even twee kaarsen bij het graf van onze lieve ouders Romke en Corry de Jong.

Dit alles (wel of geen mensen erbij) natuurlijk onder voorbehoud van de op dat moment geldende Coronamaatregelen.

Kijk voor deze geweldige actie ook even op: https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdofree.com