Makkumer Belboei Opnieuw coronasteun voor maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân

Opnieuw coronasteun voor maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten de subsidieregeling coronacompensatie ook in 2022 toe te passen. De gemeente had gehoopt de regeling niet opnieuw beschikbaar te hoeven stellen. De huidige situatie rondom de verspreiding van het coronavirus en de daarbij uitgesproken coronamaatregelen, maken dat het college verwacht dat de subsidieregeling ook in 2022 nodig zal zijn. 

 

Wethouder Mirjam Bakker: “Helaas is corona nog geen verleden tijd. Onze maatschappelijke instellingen, die zo belangrijk zijn voor onze gemeente, worden opnieuw getroffen. Waar nodig, bieden we onder andere op deze manier onze hulp aan. We verwachten ook dat maatschappelijke instellingen volgend jaar nog te maken hebben met de negatieve, financiële gevolgen van de pandemie. We zijn in gesprek met verschillende instellingen en daar horen we dezelfde geluiden. Daar willen we als gemeente met deze subsidieregeling op anticiperen.”

 

In september 2020 werd voor het eerst besloten om een financiële compensatie beschikbaar te stellen voor de schade ontstaan door corona, opgelopen in de periode tussen maart en december 2020. De regeling bood maatschappelijke instellingen (zonder winstoogmerk) en pachters compensatie als zij nadeel ondervonden door de coronamaatregelen van de overheid. In maart van dit jaar besloot de raad om ook voor 2021 budget vrij te maken. Met dit besluit wordt er voor de derde keer geld gereserveerd. De gemeenteraad buigt zich begin februari over het collegebesluit.