Makkumer Belboei Samen doen, samen gezond Súdwest-Fryslân

Samen doen, samen gezond Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Elke vier jaar stelt de gemeente gezondheidsbeleid vast. Dit doet ze om de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen. Met een dubbele vergrijzing, de druk op jongeren vanuit de maatschappij en sociaal economische verschillen die tot ongelijke kansen leiden, zijn de opgaven groot. Daarom investeert het college de komende jaren extra op het thema gezondheid. Dit staat beschreven in de gezondheidsnota ‘Samen doen, samen gezond Súdwest-Fryslân’. 

 

Gemeente Súdwest-Fryslân wil de gezondste woon- en leefgemeente van Noord-Nederland worden (Koersnota 2022). Een gemeente waar kinderen gezond opgroeien, jongeren gezond leven en ouderen lang vitaal blijven. Alle inwoners moeten zo goed en lang mogelijk in de vertrouwde omgeving gezond kunnen blijven meedoen. Goed wonen gaat niet zonder goede voorzieningen. Daarvoor is een goede toegang tot en verbinding met gebiedsteams, zorg, sport en cultuur van groot belang.

 

Een gezonde leefstijl is heel belangrijk. Wethouder Gea Wielinga vertelt: “Met een gezonde leefstijl leef je langer en geniet je meer. Een gezonde leefstijl begint al vroeg. Als je als kind gezond opgroeit, heb je meer kansen om je goed te ontwikkelen. COVID-19 wijst ons erop hoe belangrijk het is om gezond te leven. Het is belangrijk om vooruit te kijken: wat kunnen wij doen om onze gezondheid te versterken?”

 

‘Gezondheid’ is heel breed. Het is meer dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat ook over veerkracht, meedoen in de maatschappij, betekenisvol werk of andere activiteiten en de eigen omgeving. Voor iedereen geldt: een gezonde omgeving stimuleert gezond gedrag. Er is een aantal basisvoorwaarden voor een gezond en vitaal leven. Zoals een gezonde leefstijl en leefomgeving, waardevolle relaties en contacten en financieel gezond zijn. Het versterken van deze voorwaarden is de basis voor de aanpak gezondheid. 

 

De gemeente zoekt nadrukkelijk de samenwerking. Gea Wielinga vervolgt: “Werken aan gezondheid kunnen we niet alleen. We doen het vóór onze inwoners, maar ook mét onze inwoners. Velen zijn vrijwilliger, mantelzorger of gewoon een goede buurman of buurvrouw. We kunnen niet zonder hen.”

De samenwerking met andere partijen en het medische domein is daarbij essentieel om aan een brede aanpak van gezondheid te werken. Dit vraagt inzet van allerlei organisaties en bedrijven én een stevig preventiebeleid. Zodat goede gezondheid een gezamenlijk streven is, wat leidt tot gezondere inwoners.