Makkumer Belboei Enquêtecommissie presenteert rapport Raadsenquête Empatec

Enquêtecommissie presenteert rapport Raadsenquête Empatec

Súdwest-Fryslân

De enquêtecommissie Empatec van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft woensdag 22 december haar conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Voorafgaand overhandigde de heer Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie, het onderzoeksrapport aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jannewietske de Vries. 

Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie, overhandigt het onderzoeksrapport aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jannewietske de Vries.

 

“De enquêtecommissie heeft de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan. Via informatieverzoeken, analyses, interviews en openbare verhoren hebben we een zo compleet mogelijk beeld proberen te krijgen”, zegt Pieter K. de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie. “We presenteren nu het rapport waarin we een aantal stevige conclusies trekken en aanbevelingen doen. De commissie benadrukt dat de positie van de medewerkers van Empatec gewaarborgd moet blijven. Dat is een verantwoordelijkheid waarvoor de gemeenten aan de lat staan en blijven staan.” 

 

Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een de raadsenquête. Het onderzoek richtte zich op Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân om inzicht te krijgen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De kern van de raadsenquête is lessen te trekken voor de toekomst.  

 

Het is eind 2021, zes jaar na de invoering van de Participatiewet en nog steeds kunnen we niet spreken van een stabiele relatie van de gemeente Súdwest-Fryslân met de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Fryslân-West en Empatec, concludeert de enquêtecommissie. Een solide basis, financiële duidelijkheid, vertrouwen, eensgezindheid over de te volgen koers, een heldere governance; ze ontbreken. Er is veel geschreven, gepraat, geprobeerd, ook nu nog. Besluitvorming ontbreekt echter. 

Een van de aanbevelingen van de commissie is om de structuur te wijzigingen. “Het huidige construct is gebaseerd op vertrouwen en mandatering van bevoegdheden die de gemeenteraad volgens de Gemeentewet niet uit handen kan geven”, licht De Vries toe. “In rustige financiële tijden kan dit werken, maar de gemeente, de GR en Empatec zijn in de afgelopen zes jaar zover uit elkaar gegroeid, dat vertrouwen en controle niet meer vanzelfsprekend zijn.” Als uitgangspunt geeft de commissie mee dat de GR kan worden opgeheven. De uittredende gemeenten worden dan direct aandeelhouder van Empatec. Dat maakt betere, directe samenwerking met en sturing op Empatec mogelijk.  

 

Op 12 januari 2022 is er een bijeenkomst voor raads- en commissieleden om inhoudelijke vragen aan de leden van de enquêtecommissie te stellen.

 

U kunt hier het volledig rapport downloaden