Makkumer Belboei Subsidieplafond en tenders voor kleine maatschappelijke initiatieven van het IMF vastgesteld

Subsidieplafond en tenders voor kleine maatschappelijke initiatieven van het IMF vastgesteld

Persbericht

De provincie Fryslân stelt in 2022 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Dit is een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen, die lager zijn dan €10.000,-, worden door de gemeente Súdwest-Fryslân zelf beoordeeld en uitgevoerd. Voor 2022 is het subsidieplafond vastgesteld op €105.000,-. 

 

 

Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen in de gemeente Súdwest-Fryslân, die minder dan €10.000,- aanvragen, dienen hun aanvraag in bij de gemeente. De subsidie wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. 

 

In 2022 worden drie tendertermijnen opengesteld: 

    • 1e tender 2022: maandag 10 januari t/m donderdag 3 februari (tot 17.00 uur);
    • 2e tender 2022: maandag 11 april t/m donderdag 12 mei (tot 17.00 uur);
    • 3e tender 2022: maandag 12 september t/m donderdag 6 oktober (tot 17.00 uur).

 

Voor de voorwaarden en het aanvraagformulier verwijzen wij naar de website van de Provincie Fryslân / Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns.