Makkumer Belboei Restauratie van de Waag afgerond.

Restauratie van de Waag afgerond.

Redactie

“De waag op de hoek van de Waagsteeg en de Pruikmakershoek werd met bijbehorende waagmeesterswoning in de Waagsteeg in 1698 gebouwd. Twee gevelstenen herinneren aan deze bouw onder het bewind van grietman Aylva en de vijf gecommitteerden voor de bouw. Het vierkante gebouw telt drie bouwlagen met daarboven een tentdak en een toren. De toegangspoorten van het gebouw bevinden zich aan de noord- en aan de westzijde. Ter weerszijden van de beide poorten zijn in het totaal acht ovale vensters in de gevel aangebracht. Op het tentdak bevindt zich een opengewerkte lantaarn met aan elk van de vier zijden een uurwerk. De lantaarn wordt bekroond met een ingesnoerde spits. Dak en spits werden in 18e eeuw vernieuwd. De bijbehorende waagmeesterswoning is aan de binnenzijde geheel betegeld.”:  Tot zover de gegevens uit Wikipedia.

De waag, de fraaie wijzerplaten zijn echte eyecatchers gewordenDe waag, de fraaie wijzerplaten zijn echte eyecatchers geworden

 

Sinds 2003 is de Waag in gebruik door de Stichting Ald Makkum. Makkumers en Buitenlui, en dat zijn er heel wat, die een bezoek brachten aan de stichting zullen vaak niet erg veel aandacht voor het gebouw hebben gehad. Maar de geregelde bezoeker zag het maar al te goed, de Waag was absoluut aan groot onderhoud toe. 

 

De afgelopen maanden stond het gebouw in de steigers, maar ook binnen zijn verscheidende zaken onder handen genomen. Vandaag is het steiger materiaal opgehaald en toe de zon doorbrak zag je hoe fraai alles er nu weer uitziet. Vooral de wijzerplaten met de wijzers vallen op. Alles is nu weer bij de tijd. Hopelijk het uurwerk op iets langere termijn ook. Dan zal menigeen regelmatig een blik werpen en zich er van overtuigen dat zijn/haar slimme klokje toch lang niet zo mooi is.

 

.