Makkumer Belboei, Súdwest Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie.
Kop nieuwsbericht 10 april 2020

ingezonden 20200411

 

Hou de energietransitie wel democratisch

Bij de energietransitie kunnen we niet overal tegen zijn. Maar, schrijft Marco Visscher, kunnen we dan ten minste vóór het recht van de lokale bevolking zijn om te bepalen hoe er in hun gebied invulling aan wordt gegeven?

Met deze kop en alinea opende in de Volkskrant van 25 januari dit jaar het opinie stuk. Marco Visscher constateert dat in Nederlands iets gebeurde wat hij eigenlijk alleen maar kende van uit landen als Indië of Ecuador. Het begon hem te dagen, dat in Noord-Drenthe de lokale bevolking onder de voet werd gelopen in een strijd met grote politieke en economische belangen.

Hij eindigt het artikel met: “De belangrijkste les die ik uit Drenthe meenam, is dat we de overgang naar een fossielvrije samenleving niet kunnen doormaken zonder publieke steun. Als we het beleid doordrukken, zoals in de Veenkoloniën is gebeurd, creëren we een golf van negativiteit en weerstand die de strijd tegen klimaatverandering geen dienst zal bewijzen.” En even verder op: “Wie volhoudt dat we de stem van omwonenden van windmolens, of van de ‘gasklevers’, moeten negeren of bestraffen, begeeft zich op gevaarlijk terrein. Het betekent doorgaans maatregelen waarvoor simpelweg onvoldoende publieke steun is – en dat is een recept voor tirannie”.

Opnieuw verscheen er gisteren een persbericht van Súdwest-Fryslân met een oproep om toch vooral mee te denken en om de online vragenlijst in te vullen. Súdwest-Fryslân heeft met de NPBO-methode gekozen voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt wethouder Erik Faber.

Hiermee doelt hij ongetwijfeld op de periode, dat de bevolking uit de zuidwest hoek van onze gemeente een overduidelijke en breed gedragen weerstand tegen de plannen voor windenergie, zoals ze er lagen, naar voren bracht. We weten hoe het is afgelopen

De bouw van het Windpark Fryslân is los. Vele Makkumers zullen hierbij hetzelfde gevoel hebben als hier boven eerder beschreven. Alle argumenten ten spijt, alle organisaties ten spijt, zelfs het rapport van Winsemius, waaruit bleek dat er voldoende alternatieven waren, werd terzijde geschoven. De toenmalige minister van economische zaken Kamp geeft geen krimp. Er komen windmolens in het IJsselmeer. Met dat besluit stootte Kamp de Provincie Fryslân, de gemeente Súdwest-Fryslân en heel héél veel bewoners langs de IJsselmeerkust tegen de borst. Ook hier werd de lokale bevolking ‘overruled’. De economische belangen van de nieuwkomers werden belangrijker geacht, dan die van de oorspronkelijke bevolking, is een breed gedragen gevoel.

Als u belang bij uw woonomgeving heeft, vul dan zeker de vragenlijst in. Anders bent u altijd te laat.